Om mig

Berit Holst

Min baggrund

Kort om mig

Fra 2017-2021 har jeg uddannet mig til psykoterapeut ved Gestaltinstituttet i Randers v/ Anette Krogh. I dag har jeg min egen praksis i Odense på Fyn, hvor jeg tilbyder samtaleterapi i trygge og rolige omgivelser. I forbindelse med mit arbejde modtager jeg jævnligt supervision, så jeg hele tiden udvikler min faglighed. Ved siden af min praksis og mit job som pædagog, arbejder jeg som frivillig psykoterapeut i Foreningen Kvisten, der hjælper mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. 

Jeg tilbyder samtaleterapi ud fra et gestaltterapeutisk ståsted. Det betyder bl.a. at terapien tager udgangspunkt i den gode relation og det som er betydningsfuldt her og nu. Terapien er oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i din situation, sådan som DU oplever den. 

Jeg er især optaget af traumeheling og arbejdet med familiedynamikker.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog siden 2000.

I mit erhverv som pædagog, har jeg stor fokus og interesse for samspillet mellem forældre og børn. Sideløbende med mit arbejde som pædagog, har Jeg blandt andet været kontaktperson for forældre til anbragte børn, samt fungeret som aflastningsfamilie. 

Jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner, par, familier og grupper. 

 Jeg tilbyder sparring til plejeforældre, både ift. samværet med plejebørn, dynamikken i egen familie i samværet med plejebørn, samt kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.

 Jeg tilbyder freelance opgaver hos div. kommuner til enkeltopgaver ift. til rådgivning, sparring og terapi i familier, som har brug for støtte til udvikling og øget trivsel for alle i familien. 

 

“Jeg tilbyder terapi, fordi jeg gerne vil støtte mennesker i at opnå bedre trivsel.”
- Berit Holst

Når livet er svært

Har du brug for en fortrolig støtte i livet? En som lytter til dine ord og dit kropssprog? Livet er ikke altid let, og i svære stunder, kan der være behov for ekstra støtte og vejledning. Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i samtaleterapi.